กระกรับกระเกรียบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    ว.

    กระด้าง, หยาบ, เช่น หนงงหยาบสุรเสียงศัพท์ ดูก็กระกรับกระเกรียบ (ม. คำหลวง กุมาร).