กรอม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺรอม

    ว.

    ปกหรือคลุมยาวลงมาเกินควร เช่น นุ่งผ้าซิ่นกรอมส้น.

  • กฺรอม

    ว.

    ระทม, เจ็บชํ้าอยู่ภายในเรื่อยไป, เช่น กรอมใจ.