กรอบแกรบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เต็มที เช่น แห้งกรอบแกรบ จนกรอบแกรบ

  • มีเสียงดังอย่างเสียงเหยียบถูกของแห้งหรือกรอบ.