กรอบเช็ดหน้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กรอบประตูหรือหน้าต่างโบสถ์ วิหาร หรือเรือนไทย เป็นต้น, เช็ดหน้า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กรอบเช็ดหน้า (RID) n.
    window frame