กรอบเช็ดหน้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กรอบประตูหรือหน้าต่างโบสถ์ วิหาร หรือเรือนไทย เป็นต้น, เช็ดหน้า.