กรอด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะหฺรอด

  ดู ปรอด.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ปรอด

 • กฺรอด

  ว.

  เซียวลง เช่น ผอมกรอด

 • เสียงดังอย่างเสียงกัดฟัน.

 • กฺรอด

  ก.

  บรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง โดยวิธีบังคับหรือห้ามเสียงในช่วงท้ายให้สั้นลง มักใช้ในการตีระนาด ฆ้องวง และกรับเสภา.