กรองทอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ผ้าโปร่งอันทอหรือถักด้วยเส้นลวดทองหรือไหมทอง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กรองทอง (RID) n.
    shot with gold threads
    cloth of gold