กรองทอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ผ้าโปร่งอันทอหรือถักด้วยเส้นลวดทองหรือไหมทอง.