กรวิก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะระ-, กอระ-

  แบบ

  น.

  นกการเวก.

  (ป., ส. กรวีก).

 • กะระ-, กอระ-

  น.

  ชื่อภูเขาชั้นที่ ๓ ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ.

  (ป.; ส. กรวีก). <i> (ดู สัตบริภัณฑ์, สัตภัณฑ์ ที่ สัต ๒, สัต- ๒, สัตตะ ๑)</i>.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู สัตบริภัณฑ์