กรวยป่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กรวย ๒ (๒).