กรวยบ้าน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กรวย ๒ (๑).