กรวด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรวด

  น.

  ก้อนหินเล็ก ๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย.

  (ข. คฺรัวสฺ).

 • กฺรวด

  น.

  ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ใช้ไม้อ้อบรรจุดินดำ มีหางยาว เมื่อจุดชนวนแล้วเหวี่ยงให้พุ่งขึ้นสูง, จรวด ก็เรียก.

 • กฺรวด

  ว.

  สูงชัน เช่น หลังคากรวด, คู่กับ หลังคาดาด, ในคำประพันธ์ใช้ว่า จรวด หรือ ตรวด ก็มี เช่น เฒ่าก็วิ่งตรวดตรงขึ้นต้นไม้ (ม. ร่ายยาว ชูชก).

 • กฺรวด

  ก.

  หลั่งนํ้า เช่น นํ้าพระเต้าสิโตทกธารามารดริน กรวดลงในมืออินทพฤฒาจารย์ (ม. กาพย์ สักบรรพ).

  (ข. จฺรวจ).