กรวดน้ำคว่ำขัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย.