กรร

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กัน

  โบ

  ก.

  จับ เช่น กรกรรนฤบดี (สมุทรโฆษ).

  (ข. กาน่ ว่า ถือ).

 • กัน

  เลิก

  ก.

  กัน เช่น เรือกรร.