กรรโหย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    โบ; กลอน

    ก.

    โหย, คร่ำครวญ, เช่น มีกระเรียนร้องก้องกรรโหย (สมุทรโฆษ).