กรรเหิม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    โบ; กลอน

    ก.

    เหิม เช่น กรรเหิมหายหว่นนหว่า (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).