กรรเชียงปู

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    น.

    เรียกขาคู่สุดท้ายของปูในวงศ์ Portunidae เช่น ปูม้า ปูทะเล ซึ่งปล้องปลายมีลักษณะแบนคล้ายใบพาย, กระเชียงปู ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กรรเชียงปู (RID) n.
    crab paddle-leg