กรรเจียกจอน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องประดับหู เช่น กรรเจียกจอนจำหลักลายซ้ายขวา (สังข์ทอง), เขียนเป็น กรรเจียกจร ก็มี.