กรรเกด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    กลอน

    น.

    การะเกด เช่น จงกลกรรเกดแก้ว กรองมาลย์ (ทวาทศมาส).