กรรลี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    น.

    โทษ.

    (ส. กลี แผลงเป็น กระลี และแผลง กระลี เป็น กรรลี).