กรรม-

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กำ, กำมะ-

  น.

  การ, การกระทำ, การงาน, กิจ, เช่น พลีกรรม ต่างกรรมต่างวาระ, เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เช่น กุศลกรรม อกุศลกรรม.

 • การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้กรรมตามทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ.

 • บาป, เคราะห์, เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ ๆ.

 • ความตาย ในคำว่า ถึงแก่กรรม.

 • กำ, กำมะ-

  ไว

  น.

  ผู้ถูกกระทำ เช่น คนกินข้าว ข้าว เป็นกรรมของกริยา กิน.