กรรม์ภิรมย์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กรรภิรมย์.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กรรภิรมย์

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กรรม์ภิรมย์ (RID) n.
    five-terraced umbrella