กรรม์ภิรมย์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กรรภิรมย์.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กรรภิรมย์