กรรมาร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมาน

    แบบ

    น.

    ช่างทอง, ช่างเหล็ก, เช่น กรรมารบุตร.

    (ส. กรฺมาร; ป. กมฺมาร).