กรรมัชวาต

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมัดชะ-

    ดู กรรมชวาต ที่ กรรม ๑, กรรม- ๑.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กรรมชวาต