กรรมศาลา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะ-

    น.

    โรงงาน.

    (ส. กรฺม + ศาลา ว่า โรง).