กรรมชรูป

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะชะรูบ

    น.

    รูป (ของคนและสัตว์) ที่เกิดแต่กรรม.

    (ส.; ป. กมฺมชรูป).