กรรมการ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กำมะกาน

  กฎ

  น.

  บุคคลซึ่งได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเพื่อกระทำกิจการบางอย่างเป็นคณะ.

  (ส. กรฺม + การ; ป. กมฺม + การ).

 • โบ; กลอน

  น.

  ผู้รับใช้ เช่น ข้าขอภักดีภูบาล เป็นทาสกรรมการ ไปกว่าจะสิ้นสุดสกนธ์ (เสือโค).