กรรมกร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะกอน

    น.

    คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน.

    (ส. กฺรม ว่า การงาน + กร ว่า ผู้ทำ; ป. กมฺม + กร).