กรรมกรณ์

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กำมะกอน

  น.

  อาญา, เครื่องสำหรับลงอาญา.

  (ส. กรฺม + กรณ = การกระทำ; ป. กมฺม + กรณ).

 • ก.

  ลงโทษ เช่น สามซ้ำควรกรรมกรณ์ นุกิจราชอาชญา (กฤษณา).

  (ส. กรฺม + กรณ = การกระทำ; ป. กมฺม + กรณ).