กรรพุ่ม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    โบ; แผลงมาจาก กระพุ่ม

    น.

    มือที่ประนม เช่น ถวายกรกรรพุม (ม. คำหลวง ทศพร)

  • พุ่ม เช่น กรรพุมมาลย์ = พุ่มดอกไม้.