กรรปุระ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    กลอน

    น.

    ศอก, ข้อศอก.

    (ส. กูรฺปร; ป. กปฺปร).