กรรปุระ

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กัน-

  กลอน

  น.

  ศอก, ข้อศอก.

  (ส. กูรฺปร; ป. กปฺปร).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กรรปุระ (RID) n.
  elbow