กรรบาสิก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กับบา-, กันบา-, กับบาสิกะ-, กันบาสิกะ-, กับปา-, กันปา-

    แบบ

    ว.

    อันทอด้วยฝ้าย.

    (ส. การฺปาสิก; ป. กปฺปาสิก).