กรรบาสิกพัสตร์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -สิกะพัด

    น.

    ผ้าอันทอด้วยฝ้าย คือ ผ้าฝ้าย. (ใน ม. ร่ายยาว นครกัณฑ์ ว่า มาแต่แคว้นกาสี).

    (ส. วสฺตฺร ว่า ผ้า).