กรรทบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    กลอน

    ก.

    กระทบ เช่น ฟองฟัดซัดดลกรรทบนาวี (สรรพสิทธิ์).