กรรตุ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัด, กัดตุ-, กันตุ-

    ไว

    น.

    ผู้ทำ.

    (ป. กตฺตุ; ส. กรฺตฤ).