กรรตุ-

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กัด, กัดตุ-, กันตุ-

  ไว

  น.

  ผู้ทำ.

  (ป. กตฺตุ; ส. กรฺตฤ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กรรตุ- (RID) pref.
  doer
  performer