กรรดิ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัด

    ก.

    ยกย่อง, สรรเสริญ, เช่น ยาคนชี้เทพยผู้ ไกรกรรดิ ก็ดี (ยวนพ่าย).

    (เลือนมาจาก ป. กตฺถติ ว่า ยกย่อง, สรรเสริญ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กรรดิ (RID) v.
    praise