กรรดิก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    แบบ

    น.

    เดือน ๑๒. (ดู กัตติกมาส).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กัตติกมาส