กรรณิกา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    แบบ

    น.

    ดอกไม้ เช่น ดุจบัวอันบานชู กชกรรณิกามาศ (สมุทรโฆษ).

    (ส. กรฺณิกา ว่า ฝักบัว, ช่อฟ้า; ป. กณฺณิกา).