กรรณา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    กลอน

    ดู กรรณ, กรรณ-.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กรรณ