กรรณยุคล

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กันนะ-

    น.

    หูทั้ง ๒ ข้าง เช่น ในพระกรรณยุคลท่านนั้น (ม. คำหลวง มหาราช).

    (ป., ส. ยุคล ว่า คู่).