กรรฐา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน, กันถา

    น.

    คอ. (เทียบ ข. กรฺฐ ว่า คอ).

    (เลือนมาจาก กัณฐ์).