กรรชิด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน-

    โบ; กลอน

    ก.

    กระชิด เช่น สองกรกลเกียดเกี้ยว กรรชิด (ลอ).