กรมกรอม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -กฺรอม

    ก.

    ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง, ตรมตรอม ก็ว่า.