กรบูร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะระบูน

    ดู การบูร.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู การบูร