กรณียกิจ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กิจที่พึงทำ, หน้าที่อันพึงทำ.