กรงทอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ราชา

    น.

    เรียกกรงที่ใช้กั้นพระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้า ว่า พระกรงทอง.