กรก-

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะหฺรก, กะระกะ-

    แบบ

    น.

    ลูกเห็บ เช่น กรกวรรษ ว่า ฝนลูกเห็บ.

    (ป., ส.).