กรกัติ

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฺระกัด

  โบ

  ก.

  กระกัด, ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น กรกัติกามา (สรรพสิทธิ์).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กรกัติ (RID) v.
  desire
  want