กรกัติ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺระกัด

    โบ

    ก.

    กระกัด, ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น กรกัติกามา (สรรพสิทธิ์).