กรกฎาคม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะระกะ-, กะรักกะ-

    น.

    ชื่อเดือนที่ ๗ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๓๑ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๔ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.

    (ส. กรฺกฏ ว่า ปู + อาคม ว่า มา = เดือนที่อาทิตย์มาสู่ราศีกรกฎ).