กรกช

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กอระกด

  กลอน

  น.

  “ดอกบัวคือมือ” คือ กระพุ่มมือ เช่น ธก็ยอกรกชประนม (ลอ).

 • กลอน

  ก.

  ไหว้ เช่น เอกภูธรกรกช ทศนัขสมุชลิต (ยวนพ่าย).