กมเลศ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะมะเลด

  กลอน

  น.

  บัว

  (ป., ส. กมล + ศ เข้าลิลิต; ในสันสกฤตหมายความว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งพระลักษมี คือ พระนารายณ์ มาจาก กมลา ว่า พระลักษมี + อีศ ว่า เป็นใหญ่).

 • ใจ

  (ป., ส. กมล + ศ เข้าลิลิต; ในสันสกฤตหมายความว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งพระลักษมี คือ พระนารายณ์ มาจาก กมลา ว่า พระลักษมี + อีศ ว่า เป็นใหญ่).

 • พระนารายณ์ เช่น ดุจองค์สมเด็จกมเลศอันลีลาศ ลงจากชั้นสุทธาวาสบวรวิมาน (ม. ร่ายยาว ฉกษัตริย์).

  (ป., ส. กมล + ศ เข้าลิลิต; ในสันสกฤตหมายความว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งพระลักษมี คือ พระนารายณ์ มาจาก กมลา ว่า พระลักษมี + อีศ ว่า เป็นใหญ่).